Linda Moser

Parallel
Haar roots liggen in de Achterhoek, in Lochem om precies te zijn. Ofschoon ze in een ander gedeelte van Nederland is opgegroeid, vertoont een gedeelte van haar levensloop in zekere zin een parallel met die van Cas. Immers Linda heeft ook eerst met succes de CIOS-opleiding in Arnhem doorlopen alvorens een start te maken met de studie fysiotherapie. Die studie deed ze aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen(HAN). Meteen toen ze in 2005 klaar was met haar opleiding ging ze als (waarnemend) fysiotherapeut aan de slag.

Uiteenlopende facetten
Dat gebeurde achtereenvolgens bij fysiotherapie Wehl-Beek nabij Doetinchem, de politie in Arnhem en fysiotherapie Het Steenen Huijs in Nuenen. “Het feit dat ik al met uiteenlopende facetten van het métier in aanraking ben geweest, is natuurlijk mooi meegenomen. Het kan nooit kwaad om zoveel mogelijk kennis te vergaren en vaardigheden eigen te maken, iets waarvan ik nu dankbaar gebruik maak”, weet Linda te vertellen. Begin 2007 klopte ze aan de deur van de praktijk in Boxtel, de plek waar ze Cas -een van de twee eigenaren- voor het eerst ontmoette. Daar bleef ze werkzaam tot eind 2010, waarna ze nog enkele jaren bij fysiotherapie Kapellaan in Vught de gelederen kwam versterken.

Specialisaties
Door de jaren heen heeft ze zich meerdere specialisaties, waaronder Dry Needling, eigen gemaakt. Maar eveneens de begeleiding van Vliegwieltrainingen en vormen van spierversterkende revalidatie in het traject daarvóór zijn op haar lijf geschreven. Wat dat laatste betreft: de ene keer voltrekt de revalidatie zich ‘gewoon’ op de praktijk, de andere keer op een locatie ‘buitenshuis’ zoals in Combibad Kwekkelstijn in Rosmalen. Dat kan zowel individueel als groepsgewijs geschieden. “In veel gevallen hebben oefeningen in het water een positieve invloed. Mensen die bijvoorbeeld herstellende zijn van een operatie zijn in de regel nog erg kwetsbaar. Vanzelfsprekend is dan dikwijls ook sprake van een lage belastbaarheid. Oefeningen in het water, die bovendien nauwelijks risico’s teweegbrengen, bieden juist uitkomst! Het is een veilige manier om conditie, kracht en stabiliteit op te bouwen. Minstens zo belangrijk is dat bewegen in water vaak gepaard gaat met veel minder pijn, wat de algehele mobiliteit ten goede komt”, doet Linda uit de doeken.

Ambitieus
Ze is vastberaden haar vaardigheden en specialisaties in de nabije toekomst verder te ontwikkelen. “Evenals Cas ben ik ambitieus ingesteld. Binnen dit dynamische vakgebied, waarin vernieuwende aspecten regelmatig de kop opsteken, betekent stilstand onvermijdelijk achteruitgang. Ik ben gespitst op duidelijke resultaten, hoewel ik me ervan bewust ben dat je daar niet altijd automatisch van uit kunt gaan.” Het geeft Linda doorgaans een uitermate bevredigend gevoel en een enorme kick wanneer er zichtbare verbeteringen in iemands situatie optreden. “Uiteindelijk doe je het daar allemaal voor!”

Sportief
Buiten het werk om vormt sport voor haar een aangename en zinvolle vrijetijdsbesteding. “Dat is alwéér een overeenkomst met Cas! In het verleden heb ik onder meer veel aan wedstrijdzwemmen gedaan. In de tijd dat ik in Lochem woonde, was ik lid van De Berkelduikers. Met name de borstcrawl was mijn ‘ding’. Tegenwoordig richt ik op sportief gebied voornamelijk mijn pijlen op de kwart triatlon. In 2014 heb ik in Barcelona nog meegedaan aan een internationale wedstrijd, wat een mooie eindklassering heeft opgeleverd. Het moge duidelijk zijn dat ik normaal gesproken de meeste winst pak op het onderdeel zwemmen. Wielrennen daarentegen vind ik het moeilijkste onderdeel.” Verder slaat ze zo nu en dan een balletje bij tennisvereniging Oosterplas en is ze wekelijks actief bij Loopschool Wim Akkermans. Uiteraard om de 10 kilometer, het loopgedeelte van de kwart triatlon, te verbeteren.