Algemeen

• U dient bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Huisregels BijCAS

Algemene huisregels
• Wilt u een afspraak verzetten of afzeggen dan dient u dit tenminste 24 uur van tevoren te doen. Dit kan
door ons te bellen op 073-8512740 of een email te sturen naar balie@bijcas.com.
De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht.
• Als u zich afmeldt binnen de 24 uur voor uw afspraak, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Deze wordt dus niet gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
• Als de vervolgbehandeling in een behandeltraject niet binnen 3 maanden plaatsvindt, dan wordt het dossier afgesloten. Mocht u na deze periode opnieuw klachten krijgen, dan zal er een nieuw behandeltraject worden aangemaakt en wordt er opnieuw een intake in rekening gebracht.
• Bij de eerste afspraak dient u zich te legitimeren bij de baliemedewerkster.
• Wanneer er wijzigingen zijn in de NAW gegevens/email/telefoonnummer of huisarts, verzoeken wij u dit door
te geven aan de baliemedewerkster.

Regels zorgverzekeraar
• Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden voor het aantal behandelingen dat uw zorgverzekeraar maximaal vergoedt per jaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het
bijhouden van het aantal behandelingen dat u (eventueel eerder en/of bij andere fysiotherapiepraktijken) heeft gehad.
• Het is niet mogelijk om meerdere zorgbehandelingen te declareren op 1 dag. Bijvoorbeeld u moet in de ochtend naar de podotherapeut en in de middag heeft u een fysiotherapeutische
behandeling. De zorgverzekeraar zal 1 behandeling vergoeden. De andere zult u zelf moeten betalen. U krijgt dan van ons een rekening thuis gestuurd en deze kan niet ingediend worden
bij de zorgverzekeraar.
• De zorgverzekeraar heeft ons verplicht een enquête te sturen aan het einde van uw behandeltraject. U doet ons een groot plezier als u deze invult en terug stuurt. Helaas worden wij
beboet door de zorgverzekeraar als wij te weinig ingevulde enquêtes van onze patiënten krijgen.

Regels oefenzaal
• Neem altijd sportkleding of makkelijk zittende kleding mee.
• Zorg voor schone sportschoenen
• Zorg dat u 10min eerder binnen bent zodat u alvast kunt warm fietsen
• Wij raden het af om kinderen mee te nemen als u moet trainen.

Fysio bijCAS
• Als u een aanvullende verzekering heeft worden deze behandelingen vergoed door uw zorgverzekeraar.
• Producten zoals tape, braces etc, worden apart in rekening gebracht. Deze worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Fit bijCAS
Hieronder vallen fit abonnementen van 10x trainen en deze dient men zelf te betalen
De speciale behandelingen EPI en ACP zijn niet vergoede behandelingen en dienen zelf betaald te worden.

Overige regels
• BijCAS is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel van de patiënt/client, tenzij verwijtbaar medisch onzorgvuldig is gehandeld.
• BijCAS is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke eigendommen van de patiënt/cliënt. Persoonlijke eigendommen kunnen tijdens een training worden bewaard in de daarvoor
bestemde af te sluiten kluisjes.
• In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie en brandweer) op te volgen.
• Het is niet toegestaan dat kinderen, die meekomen met de patiënt/cliënt, zich zonder begeleiding in de oefenzaal of behandelruimte begeven.
• Kinderen die meekomen met de patiënt/cliënt vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de patiënt/cliënt.
• Om de behandeling goed uit te kunnen voeren, worden medische en administratieve gegevens geregistreerd en bijgehouden. De medewerkers van bijCAS gaan zorgvuldig om met deze gegevens
en houden zich hierbij aan het privacybeleid volgens de regels van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie(KNGF).
• Alle fysiotherapeuten die werken bijCAS zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteit Register en het BIG-register. De afkorting staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
• BijCAS is aangesloten bij de beroepsvereniging KNGF en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van dit genootschap. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF
opgestelde reglementen en voorwaarden. Een brochure hierover kunt u aanvragen bij uw behandelend fysiotherapeut.
• Als u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist, dan kunnen wij deze alleen gebruiken als er een handtekening, stempel en zorgverlenerscode opstaat. Als deze gegevens er niet
opstaan zullen we uw klacht behandelen onder de voorwaarde van directe toegankelijkheid fysiotherapie.