MSU Echografie

Een belangrijke ‘tool’ binnen onze afdeling fysiotherapie is MSU Echografie. Het is een professioneel hulpmiddel om tot een vlijmscherpe diagnose van de klacht te komen, als een aanvulling op het lichamelijk onderzoek. Op de echo kunnen we namelijk letterlijk zien waardoor de klacht veroorzaakt wordt. Geïrriteerd peesweefsel, botranden, kalkvorming en/of spierscheuringen worden bijvoorbeeld zichtbaar. Ook maken we een echo als noodzakelijke voorbereiding voor het toepassen van andere (para)medische behandelingen zoals Shockwave Therapie.

imgresWat houdt MSU Echnografie precies in?
Bij MSU Echografie worden geluidsgolven door middel van een ultrageluidkop (‘transducer’) het lichaam in gestuurd. Voor een goede geleiding van de geluidsgolven wordt gel aangebracht tussen de transducer en de huid. De geluidsgolven worden door de verschillende lichaamsweefsels deels geabsorbeerd en deels teruggekaatst. De teruggekaatste geluidsgolven worden door het echografietoestel omgezet in beelden die u op het scherm ziet. Het beeld bestaat voornamelijk uit grijstinten, afhankelijk van de sterkte van de terugkaatsing. Het maken van dit soort echo’s is te vergelijken met het maken van een echo bij een zwangere vrouw. Het is dus ook pijnvrij.

Aanmelden
Als u belt voor een afspraak, krijgt u van onze telefonist een online intakeformulier toegestuurd. Deze vult u in en stuurt u terug. Tijdens de eerste afspraak bespreken we uw klacht aan de hand van het ingevulde formulier. Vervolgens krijgt u een lichamelijk onderzoek om een duidelijk beeld van uw klacht te krijgen. Tijdens het maken van de echo bespreken we de resultaten direct met u, zodat u ook weet wat u op het scherm ziet. Als u het echografisch onderzoek in eigen beheer wil hebben, neem dan een USB stick mee. Dan zetten we de beelden voor u op de stick.

Ook wanneer u doorverwezen bent door een andere fysiotherapeut of een podotherapeut om de oorzaak van de klachten duidelijk in beeld te brengen, kunt u bijCAS terecht. De resultaten van de echo bespreken we met u en uw behandelend fysiotherapeut of podotherapeut, waarna u door hem/haar weer verder behandeld kunt worden. Ook als u een second opinion wilt over de diagnose van uw klacht staan we graag voor u klaar.

Kosten
De kosten voor een MSU Echografie c.q. echografisch onderzoek bedragen 85 euro. Gelieve met de pinpas te betalen.

Waarom bijCAS?
De fysiotherapeuten die echografisch onderzoek doen bij Topzorg Beweegcentrum bijCAS zijn goed opgeleid en hebben veel ervaring. Zo werkt Cas Wolbert sinds 2004 met echografie. Niet alleen Cas maar ook Jochem van der Hoeven en Brechtje Kraan hebben verschillende opleidingen op het gebied van MSU Echografie met succes afgerond.