EPI

Een achillespees, kniepees of elleboog die geïrriteerd of beschadigd is, herstelt over het algemeen erg langzaam. Grosso modo bedraagt de turnover-periode 200 tot 500 dagen. Voor velen, onder wie (top)sporters met een bepaald doel, is dat veel te lang. In de praktijk is gebleken dat het leeuwendeel van de (traditionele) behandelmethoden te weinig concrete resultaten oplevert. Het is inmiddels bewezen dat EPI-therapie een concrete oplossing kan bieden.

Meest optimale behandelmethode
Een oplossing die niet alleen snel en efficiënt is, maar in principe ook afdoende is voor de langere termijn.
De EPI-therapie is ontstaan in Spanje. José Manuel Sánchez staat te boek als de geestelijk vader. In 1998 had hij in feite het fundament al gelegd. Het duurde echter toch een poos voordat zijn revolutionaire ideeën daadwerkelijk geïmplementeerd werden. In Nederland heeft de therapie momenteel de status van noviteit. Het aantal praktijken dat deze geavanceerde techniek onder de knie heeft c.q. aanbiedt, is nog op één hand te tellen. Desondanks wordt nu al in sommige (para)medische kringen beweerd dat het de meest optimale behandelmethode in z’n soort is.

Hoe gaat het in z’n werk?
Met een dunne naald, waar een elektrisch stroompje van 0,2 milliampère(mA) doorheen gaat, wordt als het ware het geïrriteerde of beschadigde weefsel aangeprikt, met als doel een reactie in de betreffende pees te veroorzaken. Het is een enorm precisiewerk; het feit dat gebruik wordt gemaakt van echodiagnostiek om op die manier de bewuste plek exact te traceren en de omvang van het probleem minutieus in kaart te brengen, zegt genoeg. De werking van deze ultramoderne behandelmethode is tweeërlei. Enerzijds worden negatieve cellen door het lichaam opgenomen, anderzijds worden positieve cellen gestimuleerd. Kortom: er ontstaat een gezonder ‘klimaat’ in en rondom het onderhavige gebied.

Geen druppeltje bloed
Opmerkelijk is dat er in negen van de tien gevallen geen druppeltje bloed aan te pas komt, wat grotendeels verklaarbaar is doordat de bloedvaten tijdens het inbrengen van de naald vrijwel meteen worden dicht gebrand. Maar dit is ook min of meer te danken aan de structuur van pezen in het algemeen. Wees er overigens op voorbereid dat deze effectieve behandeling zeker niet pijnloos is. Meestal treedt een branderig gevoel op tijdens de behandeling. Vandaar dat eenieder die de behandeling ondergaat van te voren wordt verzocht (een beperkte hoeveelheid) paracetamol in te nemen. Een andere optie is het gebruik van een Cool Spray. Beide opties genieten sterk onze voorkeur boven het toedienen van een plaatselijke verdoving. Een groot nadeel van verdoven is dat -naast eventuele bijwerkingen zoals misselijkheid en een plotselinge bloedsuikerdaling- gezonde cellen kunnen worden aangetast. Bovendien is het essentieel om vooraf voldoende te eten, evenals dat het relevante weefsel ‘warm’ gemaakt wordt middels trainingsoefeningen die ongeveer een half uur in beslag nemen. Dergelijke trainingsimpulsen zorgen er in de regel voor dat na een sessie een sneller herstel optreedt.

Wie komt er in aanmerking voor EPI-behandeling?
We richten ons met name op mensen die last hebben van een geïrriteerde of beschadigde achillespees, kniepees (bijvoorbeeld jumpers knee) of (tennis)arm of -elleboog en die daar zo snel mogelijk van af willen. Dat kunnen (top)sporters met een bepaald doel zijn, maar dat hoeft niet per se.

Aanmelden
Om te kijken of een EPI-behandeling zinvol voor u is, vindt allereerst een uitgebreid intakegesprek plaats. U moet daarbij van te voren online een lijst met vragen invullen. De vragenlijst willen we eveneens gebruiken voor een vervolgstudie, om nóg beter zicht te krijgen op de effecten van de behandeling op langere termijn. Dezelfde vragenlijst dient na 3, 6 en 12 maanden nogmaals ingevuld te worden. Gedurende de periode van één jaar blijven we u namelijk volgen.
Tijdens de intake nemen we ook de eventuele MRI-scan(s), de verslagen van (kijk)operaties en andere relevante medische zaken mee in onze beoordeling, alhoewel dat minder van belang is dan bijvoorbeeld bij een ACP-behandeling. Pas als alles helder is, wordt een behandelplan opgesteld. In wezen gaat het om vier behandelingen. Daarna wordt bekeken of er een vervolgbehandeling of -traject noodzakelijk is.

Trainingsprogramma
Verder is belangrijk om te weten dat de behandeling niet op zichzelf staat. Een vrij intensief trainingsprogramma, bedoeld om het weefsel sterker te maken, is als aanvullende component onontbeerlijk. Om het herstel te bevorderen is het zogeheten vliegwiel (zie elders op deze website) een interessant hulpmiddel. Dat gebeurt altijd onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Kosten
Eén enkele behandeling kost 100 euro. Vaak zijn 2 tot 3 behandelingen nodig afhankelijk van de klacht. We verzoeken iedereen vriendelijk om het verschuldigde bedrag met de pinpas te betalen. Helaas valt deze specifieke behandelmethode (vooralsnog) onder de categorie niet-vergoede ziektekosten. 

Waarom bijCAS?
Het is inmiddels bewezen dat EPI-therapie met name rondom diverse vormen van peesproblematiek een veel snellere en effectievere oplossing kan bieden in vergelijking tot andere (traditionele) behandelmethoden. Zoals gezegd geschiedt het aanbieden van EPI-therapie in combinatie met vliegwieltraining in Nederland momenteel slechts op nog één andere locatie. Voor degenen die snel vooruit willen, is de keuze dan eigenlijk niet zo moeilijk meer!