Shockwave Therapie

Behoort u tot de talloze mensen met chronische (pijn)klachten, zoals een chronische peesontsteking van de schouder, verkalking in het schoudergewricht, een tenniselleboog of -arm, een jumpers knee, een langdurige achillespeesontsteking of hielspoor? En de behandelmethoden die u geprobeerd heeft, hebben de pijn niet (volledig) kunnen wegnemen? Welkom bijCAS! De plek om succesvol te werken aan een pijnvrij lichaam. We zijn namelijk gespecialiseerd in het effectief behandelen van deze chronische pijnklachten met behulp van Shockwave Therapie.

Wat houdt Shockwave Therapie precies in?
Shockwave Therapie, ook wel Extracorporale Shockwave Therapie(ESWT) genoemd, is een behandeltechniek waarbij patiënten worden blootgesteld aan krachtige ‘schokgolven’ oftewel shockwaves. Deze schokgolven worden door middel van een behandelkop nauwkeurig gericht, zodat ze op de gewenste locatie in het lichaam een mechanisch effect bewerkstelligen. Schokgolven versnellen het genezingsproces door de zelfhelende eigenschappen van het lichaam te activeren. Zo stimuleren ze de stofwisseling en verbeteren ze de bloedcirculatie.

Twee soorten
Shockwave Therapie kent twee soorten:

– Radiale Shockwave: hierbij wordt de energie over een groter oppervlak verdeeld. Deze apparaten produceren een laag tot gemiddeld energieniveau. Radiale schokgolven zijn uitermate geschikt voor de aanpak van triggerpoints, de behandeling van peesontstekingen en hielspoor.

Gefocusseerde Shockwave: hierbij wordt de maximale energie bereikt op een specifiek geconcentreerd (gefocusseerd) punt in het lichaam. Deze apparaten produceren een gemiddeld tot hoog energieniveau. Dit is wenselijk bij de behandeling van bot, verkalkingen, het gebied rond de heup en alle aandoeningen die op radicale schokgolven onvoldoende reageren.
Volledigheidshalve wijzen erop dat bij een aantal aandoeningen bewust gekozen wordt voor een combinatie van beide soorten shockwaves.

Voor wie is Shockwave Therapie interessant?
Cliënten met chronische (pijn)klachten, zoals een chronische peesontsteking van de schouder, verkalking in het schoudergewricht, een tenniselleboog of -arm, een langdurige achillespeesontsteking en hielspoor kunnen baat hebben bij Shockwave Therapie.

– Hielspoor
Er is sprake van hielspoor wanneer een benige uitwas ontstaat in de vorm van een soort doornvormige verkalking onder het hielbeen ter hoogte van de aanhechting van het peesblad. Circa 75 procent van alle volwassenen krijgt er vroeg of laat in een bepaalde mate mee te maken. Hielspoor hoeft echter niet per definitie te leiden tot pijnklachten. Indien er toch pijn optreedt -en dat kan soms hevige vormen aannemen- dan is het uiteraard zaak er snel iets aan te doen. De pijn, die veelal veroorzaakt wordt door een niet-bacteriële ontsteking aan het peesblad, is in de meeste gevallen het gevolg van overbelasting.

Aanmelden
Als u belt kunt u met onze baliemedewerkster een afspraak inplannen. U kunt ook een email sturen naar afspraak@bijcas.com. U krijgt dan een intake formulier toegestuurd. Tijdens de eerste afspraak bespreken we uw klacht aan de hand van het ingevulde formulier. Vervolgens krijgt u een lichamelijk onderzoek en een echografisch onderzoek om een duidelijk beeld van uw klacht te krijgen. We zullen pas actie ondernemen indien er tijdens de echo een afwijking wordt gezien van het weefsel waar Shockwave Therapie voor kan worden ingezet. Een week later zal de tweede behandeling plaatsvinden. Als de Shockwave Therapie aanslaat, zal er verder behandeld worden. De gemiddelde behandelduur van Shockwave Therapie bedraagt 5 behandelingen, met inbegrip van de intake.

Oefentherapie
Shockwave Therapie is geen op zichzelf staande therapie en behoort met oefentherapie gecombineerd te worden voor het meest optimale herstel. Ook zullen we u adviezen en oefeningen meegeven die u zelfstandig kunt uitvoeren.

Waarom bijCAS?
bijCAS maakt gebruik van zowel Radiale- als Gefocusseerde Shockwave Therapie. We werken dus met apparatuur die op beide soorten van toepassing is. Een belangrijk voordeel is dat hierdoor binnen onze praktijk meerdere typen klachten behandeld kunnen worden. Daarnaast zijn wij uniek in onze werkwijze van shockwave therapie in combinatie met vliegwieltraining. Dit gebeurt bij geen enkele andere behandelaar. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw klachten nog beter en sneller worden verholpen.
shockwave bijCAS is lid van Impuls NVMST-NVMSU, de Nederlandse Vereniging voor Shockwave Therapeuten en MSU-Echografisten. Cas Wolbert, die ook bestuurslid is van deze vereniging, is sinds 2004 actief bezig met Shockwave Therapie. Vandaag de dag zijn binnen de praktijk alle therapeuten nadrukkelijk betrokken bij Shockwave Therapie.